《Fate/stay night》

闪光!爆炸!傲娇!

———434人正在参与———

 • 这个歪头超萌哦!#Fate/stay night#

  这个歪头超萌哦!#Fate/stay night# #《Fate/stay night》#

 • 等等,好像看到了幻影!#Fate/stay night##远坂凛##卫宫士郎#

  等等,好像看到了幻影!#Fate/stay night##远坂凛##卫宫士郎# #《Fate/stay night》#

 • 二爷你为啥会如此没出息#Fate/stay night##间桐慎二##库·丘林#

  二爷你为啥会如此没出息#Fate/stay night##间桐慎二##库·丘林# #《Fate/stay night》#

 • 红A开大,惊天动地!#Fate/stay night##Archer#

  红A开大,惊天动地!#Fate/stay night##Archer# #《Fate/stay night》#

 • 凛的傲娇真是太棒啦!#Fate/stay night##远坂凛##卫宫士郎#

  凛的傲娇真是太棒啦!#Fate/stay night##远坂凛##卫宫士郎# #《Fate/stay night》#

 • 凛的霸气真是太棒啦!#Fate/stay night##远坂凛#

  凛的霸气真是太棒啦!#Fate/stay night##远坂凛# #《Fate/stay night》#

 • 凛吃醋真是太棒啦!#Fate/stay night##远坂凛#

  凛吃醋真是太棒啦!#Fate/stay night##远坂凛# #《Fate/stay night》#

 • 凛的颜艺真是太棒啦!#Fate/stay night##远坂凛##卫宫士郎#

  凛的颜艺真是太棒啦!#Fate/stay night##远坂凛##卫宫士郎# #《Fate/stay night》#

 • 用踢球的方式踢人#Fate/stay night##卫宫士郎#

  用踢球的方式踢人#Fate/stay night##卫宫士郎# #《Fate/stay night》#

 • 基友为啥会秒表现充啊!#Fate/stay night##远坂凛##卫宫士郎#

  基友为啥会秒表现充啊!#Fate/stay night##远坂凛##卫宫士郎# #《Fate/stay night》#

 • 用脸着陆还真是少见#Fate/stay night#

  用脸着陆还真是少见#Fate/stay night# #《Fate/stay night》#

 • 传说中的祖传问候#Fate/stay night##Saber##卫宫士郎#

  传说中的祖传问候#Fate/stay night##Saber##卫宫士郎# #《Fate/stay night》#

 • 撞到头好疼啊!#Fate/stay night##卫宫士郎#

  撞到头好疼啊!#Fate/stay night##卫宫士郎# #《Fate/stay night》#